Jump to content

[Guide] แนะนำอาชีพ Lord Knight


Recommended Posts

กระทู้แนะนำอาชีพ Lord Knight แต่ละสายในขั้นเบื้องต้น

เป็นการแนะนำจากแพท Renewal ที่ใช้กับเซิฟ Revo-Classic (แพท Renewal ดันแปลงนั้นละ)

บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.prt.in.th/forum เท่านั้น

Lord KnightLord Knight

 

[[[ วิธีเปลี่ยนอาชีพ High Class ]]]

Spoiler

การเปลี่ยนอาชีพ High Class

( Credit ท่าน MinkyMoMo)

 

 

[[[ ค่า Base Status เบื้องต้น ]]]

Spoiler

Lord Knight Job Bonus 70

Str+15 Agi+8 Vit+8 Int+2 Dex+9 Luk+3

Base Stats : Str Agi Vit Int Dex Luk

Str  เพิ่มการรับน้ำหนักไอเท็มเพิ่มได้ 30 ต่อ 1 point (เฉพาะค่าสเตตัสStrข้างหน้า) เพื่อใช้แบกของให้เยอะขึ้น

1 point เพิ่ม เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ ATK+1

5 point หากถืออาวุธประเภท ธนู , เครื่องดนตรี , ปืน , แส้ ได้ ATK+1

Str Bonus = Str (Strรวมทั้งหมด) x BaseWeaponAtk (ATKต้นอาวุธไม่รวมตีบวก) / 200

Agi : 1 point เพิ่ม อัตราการหลบหลีก (flee rate) ขึ้น 1
5 point เพิ่ม พลังป้องกันทางกายภาพ (status defense) ขึ้น 1 (SoftDef)
แต่ละ point จะเพิ่ม ความเร็วในการโจมตี (ASPD) ขึ้นจำนวนหนึ่ง

ค่า AGI มีผลต่อการติดสถานะ Sleep และ Bleeding ยิ่งเยอะยิ่งติดยาก 1 : 1%

ค่า AGI มีผลลดในส่วนของโมชั่นดีเลย์ที่ได้จากการมีASPDสูงๆ ทำให้การใช้สกิลที่ต้องกดหลายๆครั้งมีความรวดเร็วต่อเนื่องยิ่งขึ้น

Dex : 1 point เพิ่ม ความแม่นยำ (hit rate) ขึ้น 1

1 point หากถืออาวุธประเภท ธนู , เครื่องดนตรี , ปืน , แส้ ATK+1
5 point เพิ่ม พลังป้องกันทางทางเวทย์มนต์ (status magic defense) ขึ้น 1 (SoftMDef)
5 point เพิ่ม เพิ่มพลังโจมตีทางเวทย์มนต์ (status magic attack) 1 และ เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ (status physical attack power) ขึ้น 1
แต่ละ point จะเพิ่ม ASPD ได้เล็กน้อย , ลดการร่ายสกิลที่มีหลอด (variable casting time)

Dex Bonus = Dex (Dexรวมทั้งหมด) x BaseWeaponAtk (ATKต้นอาวุธไม่รวมตีบวก) / 200 

(ค่าDex มีผลกับความแรง แส้ เครื่องดนตรี ธนู หากเป็นดาบ มีด หอก ขวาน จะคิดเป็น STR แทน)

Vit : 1 point เพิ่ม MaxHp 1% และ ผลของไอเทมฟื้นพลัง HP แรงขึ้น 2%
2 point เพิ่ม พลังป้องกันทางกายภาพ (status defense) ขึ้น 1 (SoftDef)
5 point พลังป้องกันเวทย์มนต์ (status magic defense) ขึ้น 1 

ค่า VIT มีผลต่อการติดมึน หากอัพเยอะ ก็จะมีโอกาสมึนน้อยลง หากVITรวมแล้วได้100 ก็จะไม่มีวันมึน (ยกเว้นเลเวลห่างกันเกิน 5 ยังมีโอกาสติดอยู่) 

Vit 1เท่ากับ ลดการติด Stun ลงไป 1%

LUK : 1 point เพิ่ม อัตราคริติคอล (critical rate) ขึ้น 0.3 
3 point เพิ่ม เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ (status physical attack power) ,พลังโจมตีทางเวทย์มนต์ (status magical attack power) , ความแม่นยำ (hit rate) ขึ้นอย่างละ 1
5 point เพิ่ม อัตราการหลบหลีก (Flee rate) ขึ้น 1
10 point เพิ่ม อัตราการหลบหลีกแบบที่2 (perfect dodge) ขึ้น 1

ค่า LUK มีผลต่อการติดสถานะ Curse ยิ่งเยอะยิ่งติดยาก 1 : 1%

Status ATK = Floor(STR + (Level / 4) + (DEX / 5) + (LUK / 3))

ทำให้ถ้า Level เราหาร 4 ไม่ลงตัว หรือ DEX หาร 5 ไม่ลงตัว จะมีเศษทศนิยม .8 ถึง .9 ทำให้บางจังหวะอัพ LUK ไม่ถึง 3 ก็ได้ ATK +1

INT : 1 point เพิ่ม พลังโจมตีทางเวทย์มนต์ (status magical attack power) ขึ้น 1.5

1 point เพิ่ม MaxSP+1% และ ผลของไอเทมฟื้นพลัง SP แรงขึ้น 1%
2 point เพิ่ม พลังป้องกันเวทย์มนต์ (status magic defense) ขึ้น 1 
แต่ละ point จะลดการร่ายสกิล (variable casting time) ได้เล็กน้อย 

ค่า INT มีผลต่อการติดสถานะ Silence ยิ่งเยอะยิ่งติดยาก 1 : 1%

ค่า INT มีผลต่อการติดสถานะ Chaos ยิ่งเยอะยิ่งติดยาก 2 : 1%

สำหรับทุกๆ X เลเววจะมีผลเพิ่มสถานะดังนี้

ทุกๆ 1 level เพิ่ม hit rate และ flee rate ขึ้น 1

ทุกๆ 2 level เพิ่ม status def ขึ้น 1

ทุกๆ 4 level เพิ่ม status atk , status matk และ status mdef ขึ้น 1

ในแพท revo classic นี้ได้มีการปรับเปรียบการคำนวณ ATK ที่ทำดาเมจใหม่ ซึ่งจะเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้

1. ATK ของอาวุธ ไม่ว่าจะเป็น Atk หรือ Matk ล้วนแล้วแต่มีผลทำหน้าที่เป็นดาจเมจหลักของการตีหรือใช้สกิลในแต่ละครั้ง และการตีบวกอาวุธมีผลต่อเพิ่ม AtkและMatk ให้มากขึ้น ดังนั้นจึต้องเน้นอาวุธที่มี Atk หรือ Matk สูงไว้ก่อนเสมอ

2. พลังความสามารถของการ์ดใส่กับอาวุธ มีผลรองลงมาจาก ATK ของอาวุธ

3. ค่า status มีความสำคัญน้อยกว่า ATK ของอาวุธ หาก BaseWeaponAtk ของอาวุธน้อย ค่า status ก็จะช่วยเพิ่มความแรงได้น้อยเช่นกัน

(BaseWeaponAtk หมายถึง ค่า ATK เบื้องต้นในคำอธิบายในรายละเอียดของอาวุธนั้นๆ ไม่รวมตีบวก)

จากข้อ 3 เนื่องจาก Dex หรือ Str มีโบนัส Atk ดังนี้

โบนัส Str และ Dex คืออะไร :Que: :Que: :Que:

ตอบ โบนัส Atk จาก Str หรือ Dex ดังสูตรต่อไปนี้ :Ok: :Ok: :Ok:

(หากถืออาวุธประเภทธนู เครื่องดนตรี แส้ และ ปืน จะคิดโบนัสที่ Dex แทนครับ)

Str Bonus = Str (Strรวมทั้งหมด) x BaseWeaponAtk (ATKต้นอาวุธไม่รวมตีบวก) / 200 เช่น

ตัวอย่าง ใส่ ดาบเคมอมี BaseWeaponAtk 180 และมีค่า Str ตัวเลขรวมหน้าและหลังทั้งหมด 90 จะได้ดังนี้

90 x 180/200 = 81 เราจะได้ ATK เพิ่มมาอีก 81 หน่วย

แพทนี้ Str ไม่ต้องหารลงตัว เนื่องจากสูตรด้านบนที่กล่าวมา ทุกๆการอัพ Str ก็จะได้โบนัสตรงนี้เพิ่มทุกครั้งด้วย

โบนัส Atk ตรงนี้จะมีผลกับพวกการ์ดหรือของสวมใส่ที่เพิ่ม %Atk ต่างๆด้วย รวมไปถึง %เพิ่มความแรงการแพ้ธาตุต่างๆ จะถูกคูณความแรงขึ้นไปด้วย

ดังนั้น หากยิ่งเรามี Str หรือ Dex และอาวุธมี BaseWeaponAtk เยอะๆ เราก็จะได้โบนัส Str หรือ Dex ในส่วนนี้เยอะมากขึ้นไปด้วย

* การ์ดพวก เพิ่ม ATK มาตรงๆ จะไม่ได้ โบนัส STR หรือ Dex เพิ่ม หากเรามี STR หรือ Dex เยอะแล้วไม่แนะนำให้ใช้การ์ดพวก เพิ่ม ATK ตรงๆ เช่น การ์ดมดขาว การ์ดหมีดำ

** แต่การ์ด เพิ่ม ATK มาตรงๆ จะไม่หักลบ% กับขนาดมอนเตอร์ไปทำดาเมจ

[[[ Skill Lord Knight ที่เพิ่มเข้ามา ]]]

Spoiler

hkn_jointbeat.gif Vital Strike : โจมตีเป้าหมายเพียงครั้งเดียวด้วยความเจ็บปวด มีโอกาสก่อให้เกิดสถานะ1 ใน 6 อย่าง

1. Ankle Break ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 50%

2. Knee Break ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 30% และ ASPD 10%

3. Shoulder Break ลด SoftDef 50%

4. Wrist Break ลด ASPD 25%

5. Neck Break เพิ่มความเสียหายจากสกิลนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทำให้ด้วย Critical Hit และทำให้เป้าหมายติดสถานะ Bleeding

6. Waist Break ลด SoftDef 25% และ Atk 25%

hkn_headcrush.gif Traumatic Blow : โจมตีเป้าหมายเพียงครั้งเดียวทำให้มีโอกาสติดสถานะ Bleeding

hkn_tensionrelax.gif Relax : เมื่อใช้สกิลตัวละครเมื่ออยู่ในท่านั่ง จะเพิ่ม HP Recovery 3 เท่า และต้องไม่อยู่ในสภาวะน้ำหนักเกิน 50%

hkn_concentration.gif Spear Dynamo : เพิ่ม %Atk และ Hit จำนวนนึง แต่จะลด %Def พร้อมติดสถานะ Endure ใช้ได้ทั้งดาบและหอก

Lv.1    HIT +10, ATK +5%,   DEF -5%,   25 Sec
Lv.2    HIT +20, ATK +10%, DEF -10%, 30 Sec
Lv.3    HIT +30, ATK +15%, DEF -15%, 35 Sec
Lv.4    HIT +40, ATK +20%, DEF -20%, 40 Sec
Lv.5    HIT +50, ATK +25%, DEF -25%, 45 Sec

hkn_aurablade.gif Aura Blade : เพิ่ม Atk ขึ้นมาตรงๆจำนวนนึง %Atk ต่างๆไม่มีผลการสกิลนี้ เพราะเป็น MasteryAtk
Lv.1    ATK +20,   40 Sec Duration
Lv.2    ATK +40,   60 Sec Duration
Lv.3    ATK +60,   80 Sec Duration
Lv.4    ATK +80,   100 Sec Duration
Lv.5    ATK +100, 120 Sec Duration

- มีผลกับสกิล Clashing Spiral

hkn_parrying.gif Parrying : บล็อคการโจมตีที่เป็นการโจมตีทางกายภาพที่ไม่ใช่นเวทมนต์

Lv.1    Block Chance 5%,  15 Sec
Lv.2    Block Chance 10%, 20 Sec
Lv.3    Block Chance 15%, 25 Sec
Lv.4    Block Chance 20%, 30 Sec
Lv.5    Block Chance 25%, 35 Sec
Lv.6    Block Chance 30%, 40 Sec
Lv.7    Block Chance 35%, 45 Sec
Lv.8    Block Chance 40%, 50 Sec
Lv.9    Block Chance 45%, 55 Sec
Lv.10  Block Chance 50%, 60 Sec

- Parrying ไม่สามารถบล็อคการโจมตีการโจมตี Skill ดังต่อไปนี้ Soul Destroyer ,Cart Termination , Acid Demonstration

- เมื่อสกิล Parrying บล็อคการโจมตี ผู้ใช้จะกระตุกและไม่สามารถโจมตีสวนกลับได้ เนื่องจากติด Stop Motion 

hkn_spiralpierce.gif Clashing Spiral : เป็นสายโจมตีระยะไกลด้วยการฟาดอาวุธที่มีน้ำหนักสูงๆ และ Atk สูงๆ จำนวน 5 Hit ดาบและหอกสามารถใช้สกิลนี้ได้

Lv.1    150% ATK per attack
Lv.2    200% ATK per attack
Lv.3    250% ATK per attack
Lv.4    300% ATK per attack
Lv.5    350% ATK per attack

- มีหลอดร่ายสกิล

- ความแรงคิดจาก น้ำหนักอาวุธ และ ATK อาวุธ โดยเฉพาะน้ำหนักอาวุธมีผลต่อความแรงอย่างมาก

- ธาตุของอาวุธมีผลต่อความแรง Clashing Spiral

- ขนาดของเป้าหมายมีผลต่อความแรงสกิล Clashing Spiral โดยขึ้นครับไซส์เป้ากับกับประเภทอาวุธที่ถือ และคิดจากไซส์กับสกิล (คิดขนาด 2 ครั้ง)

ประเภทของอาวุธ
เล็ก
กลาง
ใหญ่
มือเปล่า
100%
100%
100%
มีด
100%
75%
50%
ดาบมือเดียว
75%
100%
75%
ดาบสองมือ
75%
75%
100%
หอก
75%
75%
100%
หอก (ขี่เป็ด,กริฟฟอน)
75%
100%
100%

- สกิลนี้มีการคิดขนาดกับสกิลอีกครั้งดังนี้ (Credit : ท่าน RO Theory)
 ขนาดเล็ก 125%
 ปานกลาง 100%
 ใหญ่ 75%

- สกิล  al_pneuma.gif Pneuma ป้องกันสกิลนี้ได้ 100%

- Aura Blade เป็น MasteryAtk มีผลเพิ่ม Dmg Clashing Spiral

- การ์ด Archer Skeleton มีผลกับสกิลนี้

hkn_berserk.gif Frenzy : ปลดปล่อยพลังแห่งความโกรธของผู้ใช้สกิล

- เพิ่ม MaxHp 300% และเติมเลือดให้เต็ม
- เพิ่ม Aspd 30%
- เพิ่ม Atk 100%
- Def และ Mdef จะเหลือ 0
- ลด Flee ลง 
- กิน MaxHp 5% ทุกๆ 15 วินาที
- Sp จะเหลือ 0
- Hp และ Sp ไม่ฟื้นปกติ
- ไม่สามารถกดใช้ Skill ได้หลังกดใช้ Frenzy
- สามารถใช้ Skill Auto-Spell จาก Item หรือ Card ได้
- ไม่สามารถเพิ่ม Hp และ Sp จาก Skill หรือ Item ที่ใช้เพิ่มเลือดโดยตรง
- ทับกับ Skill Two-Hand Quicken
- สามารถยกเลิกได้ด้วย Skill Dispell หรือ ไปที่หน้าเมนูเลือกตัวละครและเข้าเกมใหม่
- Hp ต่ำกว่า 100 Skill Frenzy จะถูกยกเลิก
 - ไม่สามารถพูดคุย ใช้ไอเทม หรือสลับของสวมใส่ได้ แต่สามารถตั้งห้องสนทนาได้
 - ติดสถานะ Endure ตลอดผลของสกิล 

[[[ Status แนะนำของแต่ละสาย ]]]

Spoiler

Status แต่ละสายไม่มีตายตัว แล้วแต่คนจะนำไปใช้งานในทางใดทางหนึ่ง

Status Bowling Bash PVE Build

Status Bowling Bash PVP/GVG Build

Status Clashing Spiral Build

Status Critical Build

[[[ Skills ที่แนะนำให้อัพ ]]]

Spoiler

ตอนเป็น Sword Man [Job 50] 

sw_mastery.png Sword Mastery 10 เพิ่มพลังโจมตีให้กับอาวุธประเภท ดาบมือเดียว และ มีด ATK+40

two-handed_sw_mastery.png Two-Handed Sword Mastery 10 เพิ่มพลังโจมตีให้กับอาวุธประเภท ดาบสองมือ ATK+40

bash.png Bash 10 โจมตีเป้าหมายเพียงครั้งเดียวด้วยการโจมตีที่รุนแรงและมีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Stun

inc_hp_recovery.png Increase HP Recovery 10 เด้งเลือด 50 หน่วยทุกๆ 10 วินาที และเพิ่มสามารถในการใช้ Item เพิ่มเลือดให้มากกว่าปกติ

provoke.png Provoke 5 ดึงดูดมอนเตอร์ให้เข้ามาโจมตีเรา พร้อมลด Def ของเป้าหมาย แต่จะเพิ่ม Atk ให้เป้ามายที่ถูกสกิลนี้

endure.png Endure 1 เมื่อถูกโจมตีจะไม่กระตุก และเพิ่ม Mdef ให้กับผู้ใช้ ผลของการไม่กระตุกจากสกิลไม่สามารถใช้ในกิลวอได้

magnum_break.png Magnum Break 3 เมื่อกดใช้ ไม่ว่าเลเวลใดก็ตาม จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% ของ Total WeaponAtk เป็นเวลา 10 วินาที

ตอนเป็น Lord Knight

magnum_break.png Magnum Break 5 ให้อัพเพิ่มเป็น Lv.5 เพื่อใช้เป็นทางผ่านไปสู่ Aura Blade

kn_autocounter.gif Counter Attack 5 โจมตีสวนกลับเป้าหมายด้วย Critical Hit

kn_twohandquicken.gif Two-Hand Quicken 10 เมื่อใช้สกิลด้วยการถือดาบสองมือ จะเพิ่ม ASDP 30%

kn_bowlingbash.gif Bowling Bash 10 โจมตีด้วยความรุนแรง 3x3 ช่อง 2 ครั้งซ้อน พร้อมผลักเป้าหมายให้กระเด็นออกไป

kn_riding.gif Peco Peco Ride 1 สามารถเช่าเพื่อขี่ Pecopeco ได้ พร้อมเพิ่มลิมิตการแบกน้ำหนัก Item ขึ้นอีก 1000 หน่วย

kn_cavaliermastery.gif Cavalier Mastery 5 เมื่อ Pecopeco ASPD จะตกลง แต่อัพสกิลนี้จะทำให้ ASDP กลับมาเป็นปกติ

kn_spearmastery.gif Spear Mastery 5 อัพเพื่อเป็นทางผ่านไปสู่ Spear Dynamo และ Clashing Spiral

hkn_concentration.gif Spear Dynamo 5 เพิ่ม %Atk และ Hit จำนวนนึง แต่จะลด %Def

hkn_aurablade.gif Aura Blade 5 เพิ่ม Atk ขึ้นมาตรงๆจำนวนนึง %Atk ต่างๆไม่มีผลการสกิลนี้

hkn_berserk.gif Frenzy 1 ปลดปล่อยพลังแห่งความโกรธของผู้ใช้สกิล

>>> ที่เหลือก็แล้วแต่สายที่ชอบจะเลือกอัพอะไร <<<

- หากเน้น PVP กิลวอ แนะนำให้อัพสกิล Clashing Spiral ไว้ด้วย

Skill เสริมที่ควรทำ [Quest Skill]

fatal_blow.png Fatal Blow เมื่อสกิล Bash มี Lv.6 ขึ้นไป เพิ่มโอกาสติด Stun ให้กับสกิลขึ้นไปอีก

วิธีทำ Quest Skill ดังนี้

kn_chargeatk.gif Charge Attack พุ่งไปหาเป้าหมายพร้อมทำดาเมจจำนวนนึง จะใช้เวลาเล็กน้อยในการร่าย

วิธีทำ Quest Skill ดังนี้

 

[[[ คลิปทดสอบ Skill ของ Lord Knight ]]]

Spoiler

ความแรง CrashingSpiral กับ หอกที่หนักสุดในเกมส์!!! | Ragnarok [ZicKarr] (Credit : Zickarr Youtube)

RO Lab : Parrying กับ Stop Motion ( Credit : ท่าน Doraraz )

 

[[[ แนะนำอาวุธของแต่ละสาย ]]]

Spoiler

Bowling Bash Weapon

1149.gif Flamberge [2] [One Hand] Atk 150 Weapon Lvl 3

1120.gif Tsurugi [2] [One Hand] Atk 130 Weapon Lvl 3

13405.gif Curved Sword [2] [One Hand] Atk 125 Weapon Lvl 4 : Aspd+10% มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Curse

Ruber [1] Ruber [1] [One Hand] Atk 170 Weapon Lvl 3 : เมื่อโจมตีแบบประชิด มีโอกาสเล็กน้อย ที่สกิล 'Bowling Bash' และ 'Bash' แรงขึ้น 20% เป็นเวลา 15 วินาที

1158.gif Two-Handed Sword [2] [Two Handed] Atk 160 Weapon Lvl 3

1172.gif Claymore [2] [Two Handed] Atk 180 Weapon Lvl 3

1171.gif Zweihander [2] [Two Handed] Atk 200 Weapon Lvl 4 : จะต้องนำไปเจาะรูก่อน อาวุธไม่มีวันเสียหาย

1415.gif Brocca [0] [One Hand] Atk 100 Weapon Lvl 4 : ไม่สนใจพลังป้องกันของเป้าหมาย โจมตีศัตรู Property Normal (ไร้ธาตุ) แรงขึ้น 25%

1418.gif Gungnir [2] [One Hand] Atk 120 Weapon Lvl 4 : ทุกครั้งของการโจมตีมีโอกาส 25% ที่เป้าหมายจะไม่สามารถหลบหลีกได้ HIT + 30 หอกเป็นธาตุ Wind

1169.gif Executioner [0] [Two Handed] Atk 155 Weapon Lvl 4 : อาวุธเป็นธาตุ Darkness / Shadow ไม่สนใจพลังป้องกันของกึ่งมนุษย์ โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 20% โดนกึ่งมนุษ์โจมตีแรงขึ้น 10%

1189.gif Krasnaya [3] [Two Handed] Atk 200 Weapon Lvl 2 : Base Str มากกว่าหรือเท่ากับ 95 ATK + 20

1178.gif Schweizersabel [2] [Two Handed] Atk 160 Weapon Lvl 4 : DEF + 1 มีโอกาสร่าย Level 3 Lightning Bolt เมื่อโจมตีทางกายภาพ อาวุธเป็นธาตุ Wind

1228.gif Combat Knife [0] [One Hand] Atk 80 Weapon Lvl 4 : ไม่สนใจพลังป้องกันของกึ่งมนุษย์ โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 10% ลดพลังโจมตีมอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์ลง 10%

1230.gif Ice Pick [0] [One Hand] Atk 80 Weapon Lvl 4 : ไม่สนใจพลังป้องกันของเป้าหมาย เพิ่ม EquipAtk ตาม HardDef เป้าหมาย /2

Clashing Spiral Weapon

1417.gif Pole Axe [1] [One Hand] Atk 160 Weapon Lvl 3 Weight 380 : STR + 1, INT + 2, DEX + 1

1172.gif Claymore [2] [Two Handed] Atk 180 Weapon Lvl 3 Weight 250

1463.gif Halberd [2] [Two Handed] Atk 165 Weapon Lvl 3 Weight 250

1410.gif Lance [0] [Two Handed] Atk 185 Weapon Lvl 3 Weight 250

1415.gif Brocca [0] [One Hand] Atk 100 Weapon Lvl 4 Weight 85 : ไม่สนใจพลังป้องกันของเป้าหมาย โจมตีศัตรู Property Normal (ไร้ธาตุ) แรงขึ้น 25%

1471.gif Hellfire [0] [Two Handed] Atk 200 Weapon Lvl 4 Weight 350 : อาวุธเป็นธาตุ Fire Property STR + 3 มีโอกาส 10% auto casting Level 3 Fire Ball เมื่อโจมตีเป้าหมาย

1169.gif Executioner [0] [Two Handed] Atk 155 Weapon Lvl 4 Weight 220 : อาวุธเป็นธาตุ Darkness / Shadow ไม่สนใจพลังป้องกันของกึ่งมนุษย์ โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 20% โดนกึ่งมนุษ์โจมตีแรงขึ้น 10%

1189.gif Krasnaya [3] [Two Handed] Atk 200 Weapon Lvl 2 Weight 380 : Base Str มากกว่าหรือเท่ากับ 95 ATK + 20

Cardo [1] Cardo [1] [Two Handed] Atk 150 Weapon Lvl 4 Weight 560 : ลด ASPD (เพิ่ม Delay หลังโจมตี 10%) เพิ่มพลังป้องกันตามระดับการอัพเกรด 

Critical Weapon

1164.gif Muramasa [0] [Two Handed] Atk 155 Weapon Lvl 4 : Critical Rate + 30% ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น (ASPD) 8% ผู้ใช้มีโอกาสติด Curse

::: เพิ่มเติม :::

- หากมีอาวุธใหม่ๆ เข้ามาที่เหมาะสำหรับ Lord Knight จะมาแก้ไขเพิ่มอัพเดทเติมให้ทีหลังครับ

::: ตีบวกอาวุธแล้วได้อะไร :::

การตีบวกมีผลต่อ Atk และ Matk ให้แรงขึ้น คิดเป็นแต่ละเลเวลอาวุธเพิ่มแตกต่างกันดังนี้ (โอกาสบวกแตกตั้งแต่ 1 ทุกระดับ) ( Credit : ท่าน Doraraz )
อาวุธ เลเวล 1 
ทุกๆการตีบวกจะเพิ่มพลังโจมตี 2 ATK & MATK
และทุกๆการตีบวกที่เกินระยะปลอดภัย (7) จะเพิ่มพลังโจมตี 0~3 ATK & MATK
อาวุธ เลเวล 2
ทุกๆการตีบวกจะเพิ่มพลังโจมตี 3 ATK & MATK
และทุกๆการตีบวกที่เกินระยะปลอดภัย (6) จะเพิ่มพลังโจมตี 0~5 ATK & MATK
อาวุธ เลเวล 3
ทุกๆการตีบวกจะเพิ่มพลังโจมตี 5 ATK & MATK
และทุกๆการตีบวกที่เกินระยะปลอดภัย (5) จะเพิ่มพลังโจมตี 0~8 ATK & MATK
อาวุธ เลเวล 4
ทุกๆการตีบวกจะเพิ่มพลังโจมตี 7 ATK & MATK
และทุกๆการตีบวกที่เกินระยะปลอดภัย (4) จะเพิ่มพลังโจมตี 0~14 ATK & MATK

อัตตราตีบวกเกินระยะปลอดภัยคืออะไร ? และคิดอย่างไร ?
- อัตตราตีบวกเกินระยะปลอดภัยคือ ในการตีบวกอาวุธแต่ละเลเวลที่่มีระยะปลอดภัยตาม เลเวลอาวุธ (กรณีเซิฟRevo แตกตั้งแต่ +1 ต้องใช้อีลูเทพหรือโอริเทพเท่านั้นจึงจะมีระยะปลอดภัย)
- Atk ที่ได้จากการตีบวกเกิน จะเป็นการสุ่มค่า WeaponAtk 1 ~ X หน่วย ทุกการโจมตีหรือใช้สกิล แล้วแต่อัตตราการตีบวกเกินและเลเวลอาวุธ
- ค่าโบนัสการตีบวกเกินนี้ ต่อให้ติด Cri หรือใช้สกิล Power Maximize Dmg ที่ออกมาก็จะยังแกว่งอยู่ดีครับ
โดยค่าการตีบวกเกินระดับปลอดภัยจะคิดโดย
โบนัสจากการตีบวกเกิน = 1 ~ (factor เลเวลของอาวุธ x อัตราตีบวกที่เกิน)
อัตราตีบวกที่เกิน = อัตราตีบวกของอาวุธ - ระยะปลอดภัยของอาวุธนั้นๆ
เช่น ดาบเฟรมเบิก อาวุธเลเวล 3 +10 
1 ~ (8 x (10 - 5) = 1 ~ 40

ขนาดของศัตรูก็มีผลกับพลังโจมตีของอาวุธด้วย

ประเภทของอาวุธ
เล็ก
กลาง
ใหญ่
มือเปล่า
100%
100%
100%
มีด
100%
75%
50%
ดาบมือเดียว
75%
100%
75%
ดาบสองมือ
75%
75%
100%
หอก
75%
75%
100%
หอก (ขี่เป็ด,กริฟฟอน)
75%
100%
100%

[[[ คำแนะนำสำหรับ Lord Knight ในกิลวอ ]]]

Spoiler

ระบบกิลวอ (Credit โดย ท่าน WhiteBearZ)
กลไกที่ถูกปรับเมื่อเข้าไปสู่โหมดกิลวอ
- การหลบหลีก (Flee) ลดลง 20%
- การโจมตีกายภาพระยะไกลที่ไม่ใช่สกิลลดลง 20%
- ดาเมทที่เกิดจากสกิลทุกชนิด ทั้ง เวท และ กายภาพ ลดลง 40%
- ระยะเวลาของกับดักอยู่ได้นานขึ้น 4 เท่า
- ไม่กระเด็น
- Skill Endure ไม่มีผลในส่วนของกันกระตุกจากการโจมตี
- การป้องกันขัดการร่ายไม่เป็นผล เช่นการ์ดเพน

ไอเทมที่ต้องติดตัวไปด้วยเวลาลงวอ/PVP

523.gifHoly Water : รักษาอาการ Cures ได้

506.gifGreen Potion : รักษาอาการ Poison , Silence , Darkness , Chaos ได้

Authoritative Badge Authoritative Badge : เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง

ข้อควรรู้ของสาย VIT ( Credit : ท่าน Sigma )

1. อัตราการป้องกันStun ที่ได้จาก Vit ถึงแม้จะวิทรวม100แล้วก็ตาม ต่างหากเลเวลผู้ที่ทำStunใส่เราเวลห่างกันเกิน 5 เลเวล ก็ยังสามารถติดStunได้ และยิ่งเลเวลห่างกันเยอะก็ยิ่งติด Stun นานขึ้นและง่ายขึ้น
2. ความต้านทานStun ที่ได้จาก Vit กับความต้านทานแบบ % จากอุปกรณ์สวมใส่ คิดแยกกัน
3. ถึงแม้ Vit จะรวม 100 แล้ว แต่เรามีเลเวลน้อยกว่าห่างกันเกินถึง 15 เลเวล ตัวเราสามารถติด Stun ได้อย่างง่ายดาย
4. ระยะห่างเลเวลมีผลช่วยลดระยะเวลาและโอกาสติด Stun ด้วยเช่นกัน แต่หากเลเวลห่างกันไม่เกิน 5 ระยะเวลาและโอกาสติด Stun ขึ้นอยู่กับ Vit ของเราเอง
5. ความต้านทานStunแบบ % จากอุปกรณ์สวมช่วยลดระยะเวลาติดStunด้วย

[[[ Item สวมใส่ที่แนะนำ ]]]

Spoiler

Head-Upper

2289.gifPoo Poo Hat [0] : ลดพลังโจมตีมอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์ลง 10%

5801.gifRibbon Of Bride [0] : All Status +2 ลดพลังโจมตีมอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์ลง 10%

5137.gif Alice Doll [1] : STR +1 เพิ่มพลังโจมตีมอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์ขึ้น 10% มีโอกาสเล็กน้อยที่ผู้ใส่จะติดสถานะ Sleep

5286.gif Pecopeco Hairband [0] : เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ASPD+5% ระยะเวลาในการร่ายเวทย์ลดลง 5% Delay หลังการโจมตีลดลง 5%

5539.gif Jaguar Hat [1] : MDEF +2 สามารถใช้สกิล Crazy Uproar ได้ (เพิ่ม STR 4 เป็นเวลา 5 นาที ถอดหน้ากากออกสกิลไม่หาย)

King Tiger Doll Hat [1] King Tiger Doll Hat [1] : Str + 2 , Dex + 2
เพิ่มพลังโจมตีต่อ Monster ประเภทสัตว์แรงขึ้น 10% 
มีโอกาสเล็กน้อยที่จะเปลี่ยนร่างของตัวละครเป็น Eddga ราชาแห่งราชสีห์ เมื่อทำการโจมตีและได้รับการโจมตีทางกายภาพ ในระหว่างที่อยู่ในร่าง Eddga จะเพิ่มพลังในการโจมตีแต่จะเสีย 5 SP ทุกๆ 1 วินาที พลังโจมตีจะมากขึ้น ขึ้นอยู่กับการ upgrade ของ Item (ทุกๆการอัพเกรดจะเพิ่ม EquipAtk +25)

W King Tiger Doll Hat W King Tiger Doll Hat [0] : Str + 2 , Dex + 2
เพิ่มพลังโจมตีต่อ Monster ประเภทสัตว์แรงขึ้น 10% 
มีโอกาสเล็กน้อยที่จะเปลี่ยนร่างของตัวละครเป็น Eddga ราชาแห่งราชสีห์ เมื่อทำการโจมตีและได้รับการโจมตีทางกายภาพ ในระหว่างที่อยู่ในร่าง Eddga จะเพิ่มพลังในการโจมตีแต่จะเสีย 5 SP ทุกๆ 1 วินาที พลังโจมตีจะมากขึ้น ขึ้นอยู่กับการ upgrade ของ Item (ทุกๆการอัพเกรดจะเพิ่ม EquipAtk +25)

Head-Middle

5325.gifRobo Eye [0] : ATK + 2%, MATK + 2%, Dex + 1

5389.gif Angel Spirit [0] : HIT +15 STR +2

5592.gif Sigrun's Wings [0]

ASPD + 1 สำหรับ Knight, Theif, Merchant, Taegweon, Taekwon Master class.
MATK + 5 สำหรับ Magician, Acolyte, Ninja, Soul linger class และ เพิ่มผลของ Heal ขึ้น 2% 
เพิ่มความแรงในการโจมตีระยะไกล 2% สำหรับ Archer, Gun slinger class.
HP + 120, SP + 60 สำหรับ Novice และ Super Novice class.

5800.gif Blush of Groom [0] : ลดพลังโจมตีมอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์ลง 3%

2295.gif Blinker [0] : ป้องกันการติดสถานะ Blind 100%

Head-Lower

5305.gif Pirate Dagger [0] : ATK+5

5767.gif Samurai Mask [0] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ 1%

19605.gif Gang Scarf [0] : ATK +5 MATK +5 หากใส่คู่กับ Fallen Angel Wing จะได้รับ ATK +1 MATK +1

5377.gif Gentleman's Pipe [0] : ลดพลังโจมตีมอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์ลง 2%

18670.gifHankie In Mouth [0] : ลดพลังโจมตีมอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์ลง 3%

Armor

15020.gif Upg Mail [1]

เมื่อส่วมใส่โดย Merchant Class: เพิ่มความเสียหายของ [Cart Revolution] ขึ้น 5% และทุกระดับการอัพเกรดจะเพิ่ม MHP + 50
เมื่อส่วมใส่โดย Swordsman Class: เพิ่มความเสียหายของ [Magnum Break] ขึ้น 5% และทุกระดับการอัพเกรดจะเพิ่ม MHP + 50
เมื่อส่วมใส่คู่กับ [Upg Muffler] หรือ [Upg Manteau] หรือ [Upg Hood] จะเพิ่มค่าประสบการณ์เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ทุกประเภทขึ้น 10%
พลังป้องกัน: 72

Upg Coat [1] Upg Coat [1]

เมื่อส่วมใส่โดย Mage Class: เพิ่มความเสียหายของ Thunder Storm ขึ้น 5% และทุกระดับการอัพเกรดจะเพิ่ม MHP + 50
เมื่อส่วมใส่คู่กับ [Upg Muffler] หรือ [Upg Manteau] หรือ [Upg Hood] จะเพิ่มค่าประสบการณ์เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ทุกประเภทขึ้น 10%
พลังป้องกัน: 54

2317.gif Full Plate [1] : พลังป้องกัน: 70

2371.gif Pantie [1] : หากใส่คู่กับ Undershirt จะได้ AGI+ 5, Flee Rate + 10 พลังป้องกัน: 22

2315.gif Chain Mail [1] : พลังป้องกัน: 55

2322.gif Silk Robe [1] : พลังป้องกัน: 20 MDEF +10

Garment

 Skin of Lindwyrm [1] Skin of Lindwyrm [1]

Mdef+10.
Agi + 5, Vit + 5.
ลดความเสียหายจากมอนเตอร์ประเภท Demi-Human 5%.
ลดความเสียหายจากมอนเตอร์ประเภท Dragon 5%.
ลดความเสียหายจากธาตุ Water 5%.
ลดความเสียหายจากธาตุ Fire 5%.
หากตีบวกถึง +5 หรือสูงกว่า
สามารถใช้สกิล Hiding Lv.1 ได้.
หากตีบวกถึง +7 หรือสูงกว่า,
Max HP + 1 % และ ลดระยะเวลาร่าย 1% ทุก ๆ Base Agi และ Vit รวมกันได้ 20.
พลังป้องกัน: 15

Skin Of Ladon [1] Skin Of Ladon [1]

Mdef+10.
Agi+5, Vit+5.
ลดความเสียหายจากมอนเตอร์ประเภท Demi-Human 5%.
ลดความเสียหายจากมอนเตอร์ประเภท Brute 5%.
ลดความเสียหายจากธาตุ Earth 5%.
ลดความเสียหายจากธาตุ Wind 5%.
หากตีบวกถึง +5 หรือสูงกว่า
ได้รับ SP 5 หน่วย เมื่อกำจัดมอนเตอร์ด้วยการโจมตีระยะประชิด
หากตีบวกถึง +7 หรือสูงกว่า,
Atk + 3 และ Hit + 5  ทุก ๆ Base Agi และ Vit รวมกันได้ 20.
พลังป้องกัน: 15

20724.png Golden Angel Wing [1] 

เมื่อมี Base STR มากกว่า 90 ขึ้นไป  ATK+15 (เมื่อ +9 ขึ้นไปจะเพิ่มอีก 15)
เมื่อมี Base INT มากกว่า 90 ขึ้นไป MATK+15 (เมื่อ +9 ขึ้นไปจะเพิ่มอีก 15)
เมื่อมี Base VIT มากกว่า 90 ขึ้นไป MHP/MSP 5% (เมื่อ +9 ขึ้นไปจะเพิ่มอีก 5%)
เมื่อมี Base AGI มากกว่า 90 ขึ้นไป ASPD + 1 (เมื่อ +9 ขึ้นไปจะเพิ่ม ASPD+1)
เมื่อมี Base DEX มากกว่า 90 ขึ้นไป Ranged Attack Damage +5% (เมื่อ +9 ขึ้นไปจะเพิ่มอีก 5%)
เมื่อมี Base LUK มากกว่า 90 ขึ้นไป Cri Damage +5% (เมื่อ +9 ขึ้นไปจะเพิ่มอีก 5%)
เมื่อใช้งานร่วมกับ Moving Golden Angel Wing จะได้รับ ALL STATUS + 1 , + HardMdef 10 พลังป้องกัน: 20

2589.gif Fallen Angel Wing [1] : ATK +10 MATK +10 MDEF +10
หากใส่คู่กับ Costume Fallen Angel Lost จะได้รับ ATK +3 MATK +3
หากใส่คู่กับ Gangster Scarf จะได้รับ ATK +1 MATK +1
หากใส่ครบเซ็ท 3 ชิ้น Fallen Angel Wing และ Gangster Scarf และ Costume Fallen Angel Lost จะได้รับ All Stats +1 พลังป้องกัน: 10

Poring Backpack [1] Poring Backpack [1] : หากอัพเกรดตั้งแต่ระดับ + 5
STR พื้นฐานตั้งแต่ 90 ขึ้นไป เพิ่ม ATK +20
(หากระดับการอัพเกรดตั้งแต่ +7 เพิ่ม ATK +10)
INT พื้นฐานตั้งแต่ 90 ขึ้นไป เพิ่ม MATK +20
(หากระดับการอัพเกรดตั้งแต่ +7 เพิ่ม MATK + 10)
VIT พื้นฐานตั้งแต่ 90 ขึ้นไป เพิ่มพลังป้องกันไร้ธาตุ +5%
(หากระดับการอัพเกรดตั้งแต่ +7 เพิ่มพลังป้องกันไร้ธาตุ +5%)
AGI พื้นฐานตั้งแต่ 90 ขึ้นไป เพิ่ม ASPD 6% (หากระดับการอัพเกรดตั้งแต่ +7 เพิ่ม ASPD +3%)
DEX พื้นฐานตั้งแต่ 90 ขึ้นไป เพิ่มพลังโจมตีระยะไกลขึ้น 7%
(หากระดับการอัพเกรดตั้งแต่ +7 เพิ่มพลังโจมตีระยะไกล +3%)
LUK พื้นฐานตั้งแต่ 90 ขึ้นไป เพิ่ม Critical Damage +10%
(หากระดับการอัพเกรดตั้งแต่ +7 เพิ่ม Critical Damage +5%)
พลังป้องกัน: 0

2523.gif Undershirt [1] : หากใส่คู่กับ Pantie จะได้ AGI+ 5, Flee Rate + 10 พลังป้องกัน: 5 

2562.gif Upg Muffler [1]

DEF + 3 ในทุกระดับการตีบวก
เมื่อส่วมใส่คู่กับไอเทมอัพเกรดประเภท Armor
เพิ่ม MHP + 90 และจะเพิ่ม MHP + 45 ในทุกระดับการอัพเกรด Upg Muffler พลังป้องกัน:
 11

2563.gif Upg Manteau [1]

DEF + 5 ในทุกระดับการตีบวก
MDEF - 1 ในทุกสองระดับการตีบวก
เมื่อส่วมใส่คู่กับไอเทมอัพเกรดประเภท Armor
เพิ่ม MHP + 120 และจะเพิ่ม MHP + 60 ในทุกระดับการอัพเกรด Upg Manteau พลังป้องกัน: 17

Pauldron [1] Pauldron [1] : พลังป้องกัน: 25

Heavenly Maiden Robe [1] Heavenly Maiden Robe [1] : พลังป้องกัน: 18

2506.gif Manteau [1] : พลังป้องกัน: 13

Shield

Valkyrja's Shield [1] Valkyrja's Shield [1]

ลดพลังโจมตี 20 % จาก Water, Fire, Dark  และ Undead MDEF + 5
ถ้าผู้ใช้สวม Odin's Blessing และ Fricca's Circlet ไว้ด้วยจะได้รับ
DEF +2 และ MDEF +5 เพิ่ม Mdef ตามอัตราการตีบวกของ Fricca's Circlet และ Valkyrja's Shield
พลังป้องกัน: 80

2123.gif Orleans's Server [1] 

มีโอกาส 5% ในการสะท้อนเวทมนตร์
MDEF +2 
ระยะเวลาร่ายลดลง 10% เมื่อใช้กับ Orleans's Gauntlet พลังป้องกัน: 75

2151.gif Upg Shield [1]

DEF + 5 ในทุกระดับการตีบวก
MDEF - 1 ในทุกสองระดับการตีบวก
เมื่อส่วมใส่คู่กับไอเทมอัพเกรดประเภท Armor
เพิ่ม MHP + 120 และจะเพิ่ม MHP + 60 ในทุกระดับการอัพเกรด Upg Shield พลังป้องกัน:
 78

2150.gif Upg Buckler [1]

DEF + 3 ในทุกระดับการตีบวก
เมื่อส่วมใส่คู่กับไอเทมอัพเกรดประเภท Armor
เพิ่ม MHP + 90 และจะเพิ่ม MHP + 45 ในทุกระดับการอัพเกรด Upg Buckler พลังป้องกัน:
 52

Siver Guard [1] Siver Guard [1] : พลังป้องกัน: 60

2106.gifShield [1] : พลังป้องกัน: 60

2108.gif Mirror Shield [1] : พลังป้องกัน: 45 MDEF +5

Foot Gear

2459.gif Upg Shoes [1]

DEF + 1 ในทุกระดับการตีบวก และ MDEF + 1 ในทุกสองระดับการตีบวก
เมื่อส่วมใส่คู่กับไอเทมอัพเกรดประเภท Armor
เพิ่ม MHP + 60 และจะเพิ่ม MHP + 30 ในทุกระดับการอัพเกรด Upg Shoes พลังป้องกัน:
 13

2460.gifUpg Boots [1]

DEF + 3 ในทุกระดับการตีบวก
เมื่อส่วมใส่คู่กับไอเทมอัพเกรดประเภท Armor
เพิ่ม MHP + 90 และจะเพิ่ม MHP + 45 ในทุกระดับการอัพเกรด Upg Boots พลังป้องกัน:
 21

2461.gif Upg Greaves [1]

DEF + 5 ในทุกระดับการตีบวก และ MDEF - 1 ในทุกสองระดับการตีบวก
เมื่อส่วมใส่คู่กับไอเทมอัพเกรดประเภท Armor
เพิ่ม MHP + 120 และจะเพิ่ม MHP + 60 ในทุกระดับการอัพเกรด Upg Greave พลังป้องกัน:
 35

2406.gif Boots [1] : พลังป้องกัน: 16

2412.gif Greaves [1] : พลังป้องกัน: 27

Accessory

7314.gif The Sign [0] : Atk+5% Matk+5%

2828.gifUpgrade Clip EXE [1] : Msp+10 Atk+2% Matk+2% เพิ่ม Mhp เท่ากับ 3 เท่าของ BaseLv

Vesper Core 04 Vesper Core 04 [0] : MDEF +3 DEX +3 Hit +10

2625.gifBrooch [1] : AGI +1

2603.gif Necklace [1] : VIT +1

2621.gif Ring [1] : STR +1

2626.gif Rosary [1] : LUK +1 MDEF +3

Costume

Fallen Angel's beloning Costume Fallen Angel Lost [0]

::: เพิ่มเติม :::

- ข้อมูลส่วนนี้กำลังจัดทำ

- หากมี Item สวมใส่เข้ามาที่เหมาะสำหรับ Lord Knight จะมาแก้ไขเพิ่มอัพเดทเติมให้ทีหลังครับ

- เครื่องสวมใส่ต่างๆ ควรเน้นอันที่มี DEF สูงๆเข้าไว้

การตีบวกอุปกรณ์ป้องกัน

+1 = HardDef +1
+2 = HardDef +2
+3 = HardDef +3
+4 = HardDef +4
+5 = HardDef +6
+6 = HardDef +8
+7 = HardDef +10
+8 = HardDef +12
+9 = HardDef +15
+10 = HardDef +18

SoftDef และ HardDef คืออะไร ?

- SoftDef เป็น Def ป้องกันทางกายภาพ ที่มาจากส่วนของ Status เช่น Vit เป็นต้น

HardDef เป็น Def ป้องกันทางกายภาพ ที่ได้จากไอเท็มสวมใส่รวมถึงการตีบวกหรือการ์ดเพิ่ม Def

- SoftMdef เป็น Def ป้องกันเวทมนต์ ที่มาจากส่วนของ Status เช่น Int เป็นต้น

- HardMdef เป็น Def ป้องกันเวทมนต์ ที่ได้จากไอเท็มสวมใส่รวมหรือการ์ดเพิ่ม Mdef

[[[ Card ที่แนะนำ ]]]

Spoiler

Weapon

การ์ดโจมตีประเภท ธาตุ เผ่าพันธุ์ ขนาด และ เฉพาะทาง

card.gif Archer Skeleton Card [Weapon] : โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 10% (สำหรับสาย Clashing Spiral)

Armor

card.gif Porcellio Card [Armor] : ATK +25 DEF -5 (เหมาะสำหรับเก็บเลเวลและ PVP เป็นอย่างดี)

card.gif Marc Card [Armor] : ป้องกันการติดสถานะ Freeze ลดพลังโจมตีจากธาตุ Water Property ลง 5% (PVP GVG)

card.gif Evil Druid Card [Armor] : เปลี่ยนชุดเกาะให้เป็นธาตุ Undead INT + 1, DEF + 1 ป้องกันการติดสถานะ Freeze และ  Stone Curse (เก็บเลเวล PVP GVG)

Garment

card.gif Raydric Card [Garment] : ลดพลังโจมตีจาก Neutral Property ลง 20% (การ์ดสารพัดประโยชน์ เก็บเลเวล PVP GVG ได้หมด)

card.gif Whisper Card [Garment] : Flee Rate + 20 โดน Ghost Property โจมตีแรงขึ้น 50%(เหมาะสำหรับเก็บเลเวลและ PVP เป็นอย่างดี)

card.gif Giant Whisper Card [Garment] : Flee Rate + 10 Base STR มากกว่าหรือเท่ากับ 80 เพิ่ม ATK +20 Base VIT มากกว่าหรือเท่ากับ 80 เพิ่ม Maximum HP + 3% Base LUK มากกว่าหรือเท่ากับ 80 เพิ่ม Critical Rate + 3 (เก็บเลเวล PVP GVG)

card.gif Noxious Card [Garment] : ลดการโจมตีระยะไกลลง 10% และลดการโจมตีจาก Neutral Property ลง 10% (PVP GVG)

Shield

card.gif Thara Frog Card [Shield] : ลดพลังโจมตีมอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์ลง 30% (PVP GVG)

Foot Gear

card.gif Matyr Card [Footgear] : เพิ่ม Max HP 10% AGI+1

card.gif Firelock Soldier Card [Footgear] : STR +2 เมื่ออัพเกรดถึง +9 จะได้รับ Maximum HP and SP + 10%

Accessory

card.gif Mantis Card [Accessory] : STR +3 (เก็บเลเวล PVP GVG)

card.gif Smokie Card [Accessory] : ได้รับสกิล Level 1 Hiding (PVP GVG)

card.gif Horong Card [Accessory] : ได้รับสกิล Level 1 Sight (PVP GVG)

card.gif Kukre Card [Accessory] : AGI+2 (เก็บเลเวล PVP GVG)

card.gif Alligator Card [Accessory] : ลดการโจมตีระยะไกลลง 5% (PVP GVG)

Headgear

card.gif Stalactic Golem Card [Headgear] : ป้องกันอาการ Stun (อาการมึนงง) เพิ่มขึ้น 20% DEF +1

card.gif Marduk Card [Headgear] : ป้องกันการติดสถานะ Silence 100% (อาการใบ้ไม่สามาถใช้สกิลได้)

card.gif Nightmare Card [Headgear] : AGI+1 ป้องกันการติดสถานะ Sleep 100% (อาการนอนหลับขยับไม่ได้)

card.gif Deviruchi Card [Headgear] : STR+1 ป้องกันการติดสถานะ Blind 100% (อาการจอดำ ตาบอดและลดค่า Hit ลดค่า Flee)

[[[ Atk ส่วนต่างๆที่ควรทำความเข้าใจ ]]]

Spoiler

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Atk ( Credit : ท่าน Sigma )

ตัวคูณ Atk : ตัวคูณ Atk นี้คือค่า Atk ที่บวกเป็น % โดยแยกย่อยได้ตามนี้
1. %Atk ตามเผ่า เช่น การ์ดไฮดร้า การ์ดก็อบลิน ฯลฯ
2. %Atk ตามธาตุ เช่น การ์ดค้างคาวแดง การ์ดซานต้าโปลิ่ง ฯลฯ
3. %Atk ตามขนาด เช่น การ์ดเหมือง การ์ดวัว ฯลฯ
4. %Atk ตามประเภท เช่น การ์ดเต่า การ์ดม้าดำ ฯลฯ รวมถึงไอเท็มที่เพิ่ม Atk เป็น% ต่างๆด้วย เช่น โรโบ rwc แมว
5. %Atk ตามเป้าหมายเฉพาะ เช่น Orc Lady Card ฯลฯ
6. %โจมตีระยะไกลแรงขึ้น เช่น การ์ดAS หมวกกัปตัน ฯลฯ
7. Cri แรงขึ้น เช่น การ์ดเปเปอร์ การ์ดหมึกโลลิ การ์ดม้อบสเตอร์ ฯลฯ
8. สกิลแรงขึ้น เช่น การ์ดกาเดี้ยนดาบ เซตไวท์วิง ฯลฯ
สำหรับแบบที่ 1 - 5 นั้น จะเพิ่มความแรงเฉพาะแค่ส่วน WeaponAtk และ EquipAtk เท่านั้น
ขณะที่ 6 - 8 จะเพิ่มที่ Dmg สุดท้าย หลังคิดผลของสกิลแล้ว
MasteryAtk เช่น Sword Mastery, Katar Mastery, Aura Blade, Impositio Manus ฯลฯ ไม่มีผลกับ %Atk แบบ 1 - 5 และผลของการเคลือบธาตุ

การ์ด %Atk ต่างๆ ไม่มีผลเพิ่ม Matk

Critical Dmg = MaxFinalAtk x 1.4

Critical ไม่ทะลุ HardDef และ SoftDef

HardDef and HardMDef = ได้จากของสวมใส่

SoftDef and SoftMDef = ได้จาก Status เช่น 2VIT 2INT

statusAtk : ค่า statusAtk เป็นค่า Atk ที่ได้มาจาก status หลักนั่นเอง โดยอาจได้จาก  Lv. ที่เพิ่มขึ้น หรือจากของสวมใส่ ของกิน เป็นต้น โดยสูตรของส่วน  statusAtk มีดังนี้
statusAtk = <Baselv/4 + str + dex/5 + luk/3>
* วงเล็บ <> แบบนี้หมายถึงปัดเศษลงครับ * 
จากสูตรนั้น หากผลลัพธ์ของตัวแปรใดเหลือทศนิยม ให้เก็บทศนิยมไว้ครับ เพราะมันจะใช้รวมกับเศษทศนิยมตัวแปรอื่นด้วย
หากถืออาวุธประเภทธนู เครื่องดนตรี แส้และปืน ตัวสูตรจะสลับตำแหน่งของค่า Str และ Dex ครับ กลายเป็น
statusAtk = <Baselv/4 + dex + str/5 + luk/3>

คุณสมบัติเบื้องต้นของ  statusAtk 

-ไร้ธาตุเสมอ สามารถเปลี่ยนธาตุได้ด้วยสกิล Mild Wind และผลของสกิลที่บังคับเปลี่ยนธาตุเท่านั้น

- ไม่ได้รับผลของการ์ดเพิ่ม %Atk ตามเผ่า ธาตุ ขนาด ประเภท และ%Atk ทั่วไป

- แต่จะได้รับผลของการเพิ่มพลังโจมตีระยะไกล Critical Dmg และผลเพิ่มความแรงของสกิล

- ไม่สนใจ%Reduction จากธาตุ(เรดริก) ขนาด(สามดาบ) และประเภท(อลิส)

- ติด%Reduction ตามเผ่า และ HardDef และผลของบางสกิล

- เมื่อเข้าสูตรคำนวณ จะแสดงผล 2 เท่าจากที่แสดงที่หน้าจอ

EquipAtk : เป็น Atk ที่ได้มาจากอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆที่ไม่ใช่อาวุธ ที่บวกค่าไปตรงๆ ตัวอย่างเช่น มีดคาบ เซตปีกดำ ประดับอาเช่อ รวมทั้ง Atk พิเศษที่ได้จากการตีบวกหรือใช้statusปลดล็อคเงื่อนไขอาวุธหรือไอเท็ม เช่น มัพปีกทอง มัพกระเป๋า จากอาวุธทอง หรืออาวุธ rwc เป็นต้น รวมถึงผลของ Buff จาก Npc ด้วย ซึ่งจะบวกให้ 24 หน่วย 

คุณสมบัติเบื้องต้นของ equipAtk

- เหมือนกับ WeaponAtk (ข้ามไปดูที่ WeaponAtk)

- ยกเว้นอย่างเดียวคือ equipAtk ไม่คิด Size Penalty (ขนาดมอนเตอร์)

- พวกการ์ด + Atk มาตรงๆ เช่น มดขาว หมีดำ เหมือง เป็น equipAtk

- Atk จากลูกธนู กระสุน ก็ถือเป็น equipAtk เช่นกัน

WeaponAtk : WeaponAtk เป็น Atk ที่ได้จากอาวุธที่สวมใส่และอัตราตีบวกของตัวมันเอง ตัวนี้ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดค่า Min~Max Atk ขึ้น เพราะจากสูตรที่ Vary อันเนื่องมาจาก Level ของอาวุธเอง และโบนัสอัตราการตีบวกของอาวุธที่เกินด้วย WeaponAtk นี่มีหลายส่วนรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งได้แก่

1. BaseWeaponAtk เป็น Atk แท้ๆจากตัวอาวุธเองที่แสดงในคำบรรยายของอาวุธ

2. Str Bonus = Str x BaseWeaponAtk / 200 ดังนั้น ยิ่งเรามี Str มากเท่าไร และอาวุธ Atk มากเท่าไร เรายิ่งมี Str Bonus มากเท่านั้น หากถืออาวุธประเภทธนู เครื่องดนตรี แส้และปืน จะคิดโบนัสที่ Dex แทนครับ ปล.เก็บทศนิยมเอาไว้ด้วยท่าจะใช้คำนวนเชิงลึก

คุณสมบัติเบื้องต้นของ WeaponAtk

- สามารถเปลี่ยนธาตุได้ โดยใช้ใบธาตุต่างๆ หรือสกิลเคลือบธาตุ หรือใช้ลูกธนู กระสุน

- คิดผลของ %Atk ทุกรูปแบบ

- คิด%Reduction ทุกรูปแบบ ยกเว้นแบบธาตุ หากสามารถเปลี่ยนธาตุหนีได้ %Reduction เช่น การ์ดกบแดง การ์ดเรดิก ฯลฯ

- WeaponAtk จะคิด Size Penalty ด้วย คือ ประเภทของอาวุธแต่ละประเภทจะโจมตีมอนสเตอร์แต่ละขนาดด้วยความแรงที่แตกต่างกัน

วิธีคิด Size Penalty (ขนาดมอนเตอร์) = <WeaponAtk x %Penalty>

Variance เป็นค่าความแปรปรวนท่ทำให้อาวุธเกิดการแกว่งเมื่อโจมตี สูตรคือ
Variance = WeaponAtk x เลเวลของอาวุธ x 0.05
โดยค่าVariance จะเป็นตัวกำหนด  Min Max ของอาวุธ ดังนี้
Min = (BaseWeaponMatk) - Variance
Max = (BaseWeaponMatk) + Variance
Bonus จากการตีบวก เป็น WeaponAtk ที่ได้จากการตีบวก จะได้ในแต่ละระดับ ดังนี้
Lv.1 = 2
Lv.2 = 3
Lv.3 = 5
Lv.4 = 7

นอก จากนี้ ยังมีโบนัสการตีบวกซึ่งเป็นค่า dmg พิเศษจากการตีบวกเกิน  โดยจะบวกเข้าไปหลังจากคิด Variation ของเลเวลอาวุธแล้ว  โดยค่านี้สามารถคำนวณได้ดังนี้ (สูตรเดียวกับ Matk )
โบนัสจากการตีบวกเกิน = 1 ~ (factor เลเวลของอาวุธ x อัตราตีบวกที่เกิน)
factor เลเวลของอาวุธ เป็นค่าตายตัวซึ่งแตกต่างกันตามเลเวลของอาวุธ มีดังนี้
Lv.1 = 3
Lv.2 = 5
Lv.3 = 8
Lv.4 = 14
อัตราตีบวกที่เกิน = อัตราตีบวกของอาวุธ – ระยะปลอดภัยของอาวุธนั้นๆ

เช่น หอก KVM+13 
จะมีโบนัสจากการตีบวกเกินอยู่ที่
โบนัสจากการตีบวกเกิน 
= 1 ~ ( 14 x (13-4))
= 1 ~ ( 14 x 9)
= 1 ~ 126
ค่าโบนัสการตีบวกเกินนี้ ต่อให้ติด Cri หรือใช้สกิล Power Maximize Dmg ที่ออกมาก็จะยังแกว่งอยู่ดีครับ

สูตรคำนวณ WeaponAtk
MinWeaponAtk = (BaseWeaponAtk – Variance + Str Bonus + Bonus จากการตีบวก)
MaxWeaponAtk = (BaseWeaponAtk + Variance + Str Bonus + Bonus จากการตีบวก)

และจะพบว่า ที่อาวุธเลเวลสูงๆ ค่า Min Max จะยิ่งห่างกันมากขึ้น โดยเรียงได้ดังนี้
Lv.1 = 95~105%WeaponAtk
Lv.2 = 90~110%WeaponAtk
Lv.3 = 85~115%WeaponAtk
Lv.4 = 80~120%WeaponAtk

MasteryAtk : เป็น Atk พิเศษที่จะได้มาจาก Job โดยส่วนใหญ่ โดยส่วนใหญ่นั้น จะได้รับ  Atk จาก Mastery เมื่อเราถืออาวุธโดยเฉพาะ เช่น Sword Mastery, Spear  Mastery หรือบางครั้งก็อาจได้จากผลของสกิลบางสกิล  เช่น Camouflage เป็นต้น  และอาวุธที่ BS ตีแบบใส่ Star Crumb ก็เป็นแบบ Mastery เช่นกัน โดยจะได้  Atk+5 ต่อ Star Crumb ยกเว้นแบบ 3 Star Crumb ที่จะได้ Atk+40(3V)

คุณสมบัติเบื้องต้นของ MasteryAtk

- ไม่คิดธาตุ โจมตีแบบเต็ม Dmg ต่อคนใส่โกส (แต่ไม่รู้ทำไม ผมลองไปโจมตีวิสเปอร์ ปรากฏว่าฟันยังไงก็ไม่โดน สงสัยติด Def)

- ไม่ได้รับผลของการ์ดเพิ่ม %Atk ตามเผ่า ธาตุ ขนาด ประเภท และ%Atk ทั่วไป

- แต่จะได้รับผลของการเพิ่มพลังโจมตีระยะไกล Critical Dmg และผลเพิ่มความแรงของสกิล

- ไม่สนใจ%Reduction จากธาตุ(เรดริก) ขนาด(สามดาบ) และประเภท(อลิส)

- ติด%Reduction ตามเผ่า และ HardDef และผลของบางสกิล

- MasteryAtk ไม่มีผลกับ Asura strike

(สรุปว่าก็คล้ายๆกับ statusAtk อะแหละ)  

ขอสรุปสูตรคำนวณ  Atk 
statusAtk = <Baselv/4 + str + dex/5 + luk/3>
MinWeaponAtk = (BaseWeaponAtk – Variance + Str Bonus + Bonus จากการตีบวก)
MaxWeaponAtk = (BaseWeaponAtk + Variance + Str Bonus + Bonus จากการตีบวก)
C = <WeaponAtk x %Penalty>
B = C + EquipAtk
A = B x %Atk แบบตามเผ่า ธาตุ ขนาด ประเภท และทั่วไป
FinalAtk = (statusAtk x 2) + A + Mastery

หลังได้ FinalAtk แล้วจะนำเข้าไปคูณกับตัวคูณความแรงสกิลเพื่อให้ออกเป็น Dmg สกิล แล้วจึงคูณกับตัวคูณเพิ่มความแรงสกิล และตัวคูณเพิ่มความแรงระยะไกลอีกที
แต่หากเป็นการโจมตีธรรมดา ตัวคูณเพิ่มความแรง Cri จะคิดหลังจากคิด HardDef แล้ว
และสรุปข้อควรจำสำคัญๆดังนี้ (คล้ายๆ Matk)
1.StatusAtk EquipAtk และตัวคุณ Atk จะทำให้ตีไม่แกว่งเลย
2.ยิ่งใช้อาวุธแรงๆ เลเวลสูงๆ บวกมากๆ WeaponAtkยิ่งแกว่งมากขึ้น
3.ต่อให้ใช้ Power Maximize โบนัส dmg จากการตีบวกเกินระยะปลอดภัยก็ยังคงสุ่มอยู่ดี
4.หากเราตีบวกไม่เกินระยะปลอดภัย Dmg Cri จะออกเท่าเดิมเสมอ

[[[ Critical Damge & DEF ]]]

Spoiler

Critical ( Credit : ท่าน Sigma )
Critical คือการโจมตีธรรมดาที่รุนแรงกว่าปกติ โดยมีสูตรดังนี้
Critical = MaxFinalAtk x 1.4
MaxFinalAtk  ในที่นี้ คือ Atk ที่มาจากค่า Max ของ WeaponAtk แล้ว  และจะคิดที่สุดท้ายเลย หลังจากหักลบกับ SoftDef แล้ว  และผลของการ์ดที่เพิ่ม%Cri Dmg จะคิดตรงหลังจากหักลบ HardDef แล้ว 
เช่น หากผมมี Atk หลังหัก HardDef = 300 
เป้าหมายมี SoftDef = 120
ผมใส่ Paper 1 ใบ
Atk จะกลายเป็น 300 x 1.2 = 360
ลบ SoftDef = 360 – 120 = 240
Cri = 240 x 1.4 = 336

DEF ( Credit : ท่าน Sigma )
Def  นั้น แยกได้เป็น 2 ส่วนเหมือน Mdef คือ ส่วนที่หักลบกับ Atk โดยตรง  หรือก็คือ Def ตัวหน้า หรือ SoftDef กับส่วนที่คิดเป็น% หรือ Def ตัวหลัง  หรือ HardDef
SoftDef เป็น Def ที่มาจากส่วนขอ
ง Status โดยสำหรับผู้เล่นนั้นจะมีสูตรคำนวณตามนี้
SoftMdef = <Vit/2 + Agi/5 + BLv/2> (แต่ละตัว ถ้าหารแล้วเหลือเศษทศนิยมก็ให้เก็บไว้ ไว้บวกกับเศษทศนิยมกับตัวอื่นได้)
ส่วนมอนสเตอร์นั้นคือสูตรนี้ครับ
SoftMdef = (BLV + Vit) / 2
SoftDef นั้นจะถูกหักลบหลังสุด หลังจากคิด Dmg สกิล แล้ว %Reduction ต่างๆแล้ว แต่จะคิดก่อนการแพ้ชนะทางธาตุ และ Cri
HardDef  นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายนักจาก Pre-renewal  ยกเว้นเสียแต่วิธีคำนวณแบบใหม่ที่ทำให้ผลของมันค่อนข้างด้อยลง  โดยสูตรการคำนวณ HardDef แบบใหม่ก็คือ (ใช้ได้กับทั้งคนและมอน)
Dmg ที่ได้รับ = Dmg ที่เข้ามา x (4000+Def) / (4000+(Def x 10))
การคิดนั้นจะคิดหลังจากคิด %Reduction ต่างๆแล้ว 

เวปคำนวณ Status

http://upaste.me/calc/

เวปจำลองอัพ Skill

http://ro.nanajitang.com/skill3/

เวปคำนวณความแรงอาวุธเบื้องต้น

http://misc.prtwiki.in.th/weapon-comparison

CREDIT : รูปภาพจาก http://ratemyserver.net/ 

http://revodb.prtwiki.in.th/items

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

 

Credit ข้อมูลโดย

ท่าน Sigma

ท่าน Doraraz

ท่าน WhiteBearZ

ท่าน ~ชัก~ก่า~แด้ว~

ท่าน BanTO

ท่าน Linche

แก้ไข โดย Ball Nathawut Thaisong
 • โหวต 3
Link to post
Share on other sites
 • Replies 80
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

กระทู้แนะนำอาชีพ Lord Knight แต่ละสายในขั้นเบื้องต้น เป็นการแนะนำจากแพท Renewal ที่ใช้กับเซิฟ Revo-Classic (แพท Renewal ดันแปลงนั้นละ) บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.prt.in.th/

Aura Blade ก็เหมือนสกิล Mastery อื่นๆครับ คิดในตัวคูณสกิลปกติ MasteryAtk + 100   ส่วน Spear Dynamo อันนี้ ทำงานเหมือน Power Thrust ของ bs เลย คือ + 25% ของ Final Atk เข้าไปตรงๆ

Aura BladeมีผลกับSpiralเหรอครับ เห็นหลายๆเว็บบอกDoes not stack with this skillบ้าง Aura Blade does not add damage to this skill  บ้าง
แล้วถ้าเป็นลอร์ดไนท์ที่ผ่านสายหอกมาใช้หมวก เปโกะจะดีมะครับ?

แก้ไข โดย TurkMaster
Link to post
Share on other sites
On 23/9/2560 at 7:44 AM, TurkMaster said:

Aura BladeมีผลกับSpiralเหรอครับ เห็นหลายๆเว็บบอกDoes not stack with this skillบ้าง Aura Blade does not add damage to this skill  บ้าง
แล้วถ้าเป็นลอร์ดไนท์ที่ผ่านสายหอกมาใช้หมวก เปโกะจะดีมะครับ?

มีผลครับ

Aura Blade เป็น MasteryAtk + 100

ดาเมจมันแกว่งอาจจะดูออกยาก ให้ลองหอกเลเวล1 มาเทสดูครับ จะเห็นได้ว่าแรงขึ้นไหม

คลิป ทดสอบ Clashing Spiral แบบหยาบๆ ( Credit : ท่าน BanTO )

ที่ผมลงไว้ มีเทสไว้แล้วครับ ดาเมจมันเพิ่มขึ้นจาก Aura Blade ด้วย

แก้ไข โดย Ball Nathawut Thaisong
Link to post
Share on other sites

Aura Blade ก็เหมือนสกิล Mastery อื่นๆครับ คิดในตัวคูณสกิลปกติ

MasteryAtk + 100

 

ส่วน Spear Dynamo อันนี้ ทำงานเหมือน Power Thrust ของ bs เลย

คือ + 25% ของ Final Atk เข้าไปตรงๆ

ถ้าตีธรรมดา ก็ 100 + 25 = 125%

ถ้า Bash ก็ 400 + 25 = 425%

 • ถูกใจ 1
Link to post
Share on other sites
4 นาที ที่ผ่านมา, TurkMaster said:

แล้วAuraใช้พร้อมConcenได้มั่ยอ่ะครับ
คำถามเดิม ไนท์หอกใส่หมวกไหนดี

ใช้ได้ครับ

ท่าสาย Spiral หมวกกัปตันครับ

 • ถูกใจ 1
Link to post
Share on other sites

ถ้าทำ ASPD 190 กดสกิล Parrying Lv10.

แล้วกด Frenzy เวลาโดนมอนสเตอร์โจมตี จะติดชะงักเหมือนในคลิปที่ทดสอบไหมครับ

Link to post
Share on other sites
 • Similar Content

  • โดย Naruephol Ratanaphonglakha
   คือ ตอนนี้ เป็น Lord Knight เลเวล 65 จะ 66 เล่นสายคริติคอลล้วนๆๆ ครับ อนาคตจะเป็น Rune Knight อัพ Int ประมาณไหนถึงจะพอ ?

   อุปกรณ์ (ต้องใส่อุปกรณ์อะไรบ้าง ? ที่นอก จขกท.ที่มีแล้วก่อนหน้านั้น)

   Head - Morrigane Helm

   อาวุธ - muramasa 

   เครื่องประดับ - Cat Hand Glave 2 ชิ้น ใส่การ์ด Kobold 2 ใบ

   Status ปัจจุบัน

   Str - 30

   Agi - 70

   Vit - 1 

   Int - 1

   Dex - 20

   Luck - 40

   Critical ปัจจุบัน 53 

   Skill Lord Knight สายคริๆ อัพอะไรบ้าง ? อนาคตถ้าหากได้เป็น Rune Knight อัพสกิลอะไรบ้างครับ
  • โดย pmc.vodka
   ประดับ Red Silk Seal เมื่อใช้กับหอกมูน
   จะลดการเกิดสถานะ Confuse 100% ไหมครับ
   ถ้าจะใช้หอกมูนควรใช้ประดับ Red Silk Seal หรือ ใส่หมวก+การ์ด Giearth จะดีกว่า
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...